DECHOVÉ KVINTETO NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE 

 

Dechové kvinteto Národního divadla podává více než 30 let krásný důkaz o úspěšném překlenutí každodenní orchestrální řehole příkladnou a odpovědnou komorní interpretací. kritiky nešetří chválou, vyzvedají čistotu souhry, kompaktní zvuk, bohatě modelovaný výraz a stylovost. Díky mimořádným zkušenostem členů kvinteta má každé vystoupení punc dokonalosti a umělecké vyhraněnosti.

Zvláštní pozornost věnuje soubor tvorbě soudobých českých skladatelů. Některá jejích díla kvinteto uvedlo poprvé, jiná dokonce vznikla z jeho podnětu. Umělci pořádají koncerty ve spolupráci s našimi i zahraničními pianisty, cembalisty, pěvci a vystupují také s dětskými sbory. V činnosti souboru nechybí ani pedagogická činnost, např. kurzy komorní hudby ve Švédsku. Iniciativní činnost kvinteta doplňují nahrávky pro gramofonové společnosti (HARMONIA MUNDI v Německu, NUOVA ERA a ACCOR ve Francii, AULIA a DYNAMIC v Itálii, GASPARO v USA) a snímky v České televizi, domácích a zahraničních rozhlasech, nejnověji v RTSI Lugano.

 

                            REPERTOIRE                            KRITIKY

 


 

Obsazení souboru: Libor Mikule – flétna, Josef Vacek – hoboj, Miloš Bydžovský – klarinet, Pavel Douba – lesní roh, Luboš Fait - fagot